Vragen over BIGEr zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als men niet voldoet aan de criteria voor herregistratie voor verpleegkundige wordt de inschrijving in het BIG-register beëindigd. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • De beroepstitel mag niet meer worden gevoerd
  • De rechten en plichten aan de inschrijving in het BIG-register komen te vervallen. Zo mag een verpleegkundige niet langer de voorbehouden handelingen uitvoeren.
  • Men mag na beëindiging van de registratie in het BIG register nog wel zijn voormalige beroepstitel gebruiken met toevoeging “niet praktiserend”. Voorwaarde is dat deze woorden niet afgekort mogen worden tot “n.p.” maar voluit geschreven moeten worden.
  • Het diploma blijft zijn waarde houden.

 

Is BIG-registratie voor verpleegkundigen doorgehaald?

Bijvoorbeeld omdat men niet aan de criteria heeft voldaan. Dan kan men zich opnieuw inschrijven. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Op de website kun je hiervoor informatie vinden voor een geschikte training: Think BIG

.

Wat betekent dit voor verpleegkundigen die overwegen om zich niet te laten herregistreren omdat ze niet als verpleegkundige willen werken maar als verzorgende?

Kunnen verpleegkundigen zonder een BIG registratie als verzorgende blijven werken?

Ja! Een verpleegkundige niet praktiserend kan het beroep verzorgende blijven uitoefenen. Het beroep verzorgende (IG) kent geen zelfstandige bevoegdheid tot het indiceren van voorbehouden handelingen, een BIG-registratie is daarom niet noodzakelijk voor de uitoefening van dit beroep. Een verpleegkundige niet praktiserend mag echter niet de titel verzorgende IG voeren, omdat deze opleidingstitel alleen op grond van de betreffende opleiding behaald kan worden.

Mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren?

Als de inschrijving in het BIG-register wordt beëindigd vervallen ook de rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving in het BIG-register. Zo vervalt de functionele zelfstandigheid die verpleegkundigen hebben op grond van artikel 39 van de Wet BIG. Verpleegkundigen niet praktiserend mogen wel in opdracht van een zelfstandig bevoegde (bijv. arts, verpleegkundig specialist) voorbehouden handelingen uitvoeren. De eis van bekwaamheid voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht is dan van toepassing. Een indicatie van  de bekwaamheid kan afgeleid worden uit het verpleegkunde diploma dat door deze groep is behaald. Daarbij dient de bekwaamheid echter te allen tijde actueel gehouden te worden.

Wil je weer helemaal up-to-date zijn als verzorgende in je werk? Leer Zorg biedt een mooie training aan waarin alle verpleegtechnische vaardigheden aan bod komen: Herintreden in de zorg!

Vragen over BIG

Kunnen verpleegkundigen zonder BIG registratie als verzorgende blijven werken? En mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren? 

Er zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als ...
Lees meer