Scholingen van Leer Zorg

Leer Zorg is een jong initiatief om leren, zorg en praktijk met elkaar te verbinden.

Het doel is om (herintredende) verpleegkundige/ verzorgende op een geïnspireerde wijze hun vak kunnen laten uitoefenen die past in de huidige veranderende zorgwereld. Toegankelijkheid van scholing staat hierbij voorop! Naast de vele werkzaamheden die er zijn is het vooral van belang dat scholing en deskundigheidsbevordering leuk, inspirerend, betaalbaar en daardoor toegankelijk is.

Scholingen van Leer Zorg

De scholingen van Leer Zorg zijn gericht gericht op volwassen verpleegkundigen en verzorgenden waarbij een proactieve houding en – rol passen in de manier van leren. Het doel is om deskundigheid te blijven ontwikkelen binnen het nieuwe zorglandschap.

De verbinding met de praktijk staat centraal. De beweging die de ontwikkelingen met zich meebrengen zullen uiteindelijk voor optimalisatie van kwaliteit bij de zorgvrager zorgen!

Bij Leer Zorg kun je terecht voor trainingen

CRKBO geregistreerd docent
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Leer Zorg is CRKBO geregistreerd.

Vragen over BIG

Kunnen verpleegkundigen zonder BIG registratie als verzorgende blijven werken? En mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren? 

Er zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als ...
Lees meer