Het OMAHA system

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals meer moeten samenwerken op lokaal niveau. Eenheid van taal is dan belangrijk. Het OMAHA System zorgt voor transparantie en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van zorg. Voor meer informatie kun je kijken op de website; http://www.omahasystem.nl/

Omaha System voor eenduidige communicatie

(Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’: eigen regie, ontzorgen, zo lang mogelijk thuis. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk? Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties Omaha System als gezamenlijke taal voor de dagelijkse zorgverlening. Het is een classificatiesysteem dat zorg- en hulpverleners in de maatschappelijke gezondheidszorg helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten van zorg. Het is daarmee een woordenboek om eenduidig te communiceren. De professional kiest de termen die van toepassing zijn op basis van haar professionele analyse en oordeelsvorming. Het faciliteert werken in de nieuwe context van zorg.

omaha system

Indiceren met OMAHA

Lesdag: op aanvraag
Datum: donderdag 9 januari 2020

woensdag 29 januari 2020

Duur: 9.00 – 16.00
Locatie: in overleg
Kosten: € 349,- (BTW vrij) incl. lesmateriaal en geaccrediteerde e-learning
incompany op aanvraag


LESINHOUD

Tijdens deze 1-daagse training krijg je vaardigheid in het vaststellen van indicaties in verbinding met het sociaal domein, op basis van de eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt en op basis van het verpleegkundig proces. Je hebt kennis van de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van Omaha System en de structuur en terminologie. Je hebt vaardigheid in het indiceren en classificeren in de praktijk volgens Omaha System.

PROGRAMMA OMAHA

 1. Inleiding en introductie
 2. Verpleegkundig proces
  • Anamnese
  • Verpleegkundige diagnose volgens de PES structuur
  • Doelen volgens de SMART/ RUMBA
  • Verpleegkundige interventies
  • Evaluatie
 3. Indiceren in de wijk
  • Normenkader V&VN
  • Zelfmanagement / eigen regie
  • Risico-signalering
 4. Indiceren in de praktijk
  • Wetgeving
 5. OMAHASYSTEM
  • Indiceren en classificatie
 6. Uitwerken praktijkcasus
  • Hoe werkt OMAHA in de praktijk?
 7. Afsluiting

LESMATERIAAL

Deelnemers krijgen:

 1. Een jaar lang toegang tot een geaccrediteerde E-learning van Noordhoff-pro
 2. Een uitgebreide lesmap met handige naslag voor het zelfstandig indiceren in de wijk

 

Inschrijven voor de training

 

Training in andere regio dan Groningen?

Vragen over BIG

Kunnen verpleegkundigen zonder BIG registratie als verzorgende blijven werken? En mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren? 

Er zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als ...
Lees meer