Herintreden in de zorg voor verzorgenden (IG)

De training Herintreden in de zorg, voor herintredende verzorgenden-IG, is bedoeld voor verzorgenden-IG/ziekenverzorgenden die de laatste jaren niet meer werkzaam zijn geweest binnen zorg & welzijn en weer als verzorgende-IG in de VVT-sector willen gaan werken. Er is veel veranderd in zorg & welzijn. Aan verzorgenden-IG worden steeds hogere eisen gesteld die aansluiten bij deze veranderingen. Van de verzorgende-IG wordt verwacht dat zij/hij op de hoogte is van deze nieuwe ontwikkelingen, adequaat kan inspelen op deze veranderingsprocessen en een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten. Zij/hij moet beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn in de uitvoering van verpleegtechnische vaardigheden.

 

Herintreden in de zorg

De herintredende verzorgende-IG is in staat opnieuw deel te nemen aan het arbeidsproces in zorg & welzijn en bezit daartoe de benodigde kennis van de ontwikkelingen in zorg & welzijn en de veranderde rol van de verzorgende-IG.

Lesdag: zie lesrooster hieronder
Datum:  nader te bepalen ; bij minimaal 8 deelnemers
Duur: 10 lesdagen van 8.30 – 16.30 uur (pauze 12.30-13.00 uur)
Locatie: Groningen / Martini ziekenhuis
Kosten: € 1000,- (BTW vrij) incl. lesmateriaal


Lesinhoud:
Tijdens deze training wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden van de verzorgende-IG. Aan de hand van casuïstiek wordt er gewerkt met het zorgleefplan, GVO, nieuwe wetgeving, kwaliteitszorg en (multidisciplinaire) samenwerking.

De uitvoering van de verpleegtechnische vaardigheden:
• ACT-zwachtelen
• Medicatieveiligheid
• Injecteren
• Wondzorg
• Diabeteszorg
• Maagsonde
• Stomazorg
• Blaaskatheterisatie
• Zuurstof toedienen

Deze onderdelen zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister van de V&VN ;https://kwaliteitsregister.venvn.nl/

Ook werkgevers opgelet! Deze training kan medewerkers weer bekwamen in het handelen van de medewerkers waardoor de kwaliteit van zorg optimaliseert.

Zijn er medewerkers met “oude” diploma’s en weet je deze niet goed hoe te waarderen? Kijk naar de Titelwaardering van de VIG.

Ook de mogelijkheid om alleen de verpleegtechnische vaardigheden te volgen!! (€600,-)

Hieraan zijn 20 accreditatiepunten verbonden.

Indeling van de vaardigheden volgt zo spoedig mogelijk.

Datum Thema Inhoud
 

8.30 – 16.30

Theorie Het zorgproces deel 1

Visie op zorg

De vitale functies

 

 

8.30 – 16.30

Uitvoeren verpleegtechnische vaardigheden  

 

30 oktober 2018

8.30 – 16.30

Theorie Het zorgproces deel 2

Medisch rekenen

 

 

 

8.30 – 16.30

Uitvoeren verpleegtechnische vaardigheden  

 

 29 november 2018

 

8.30 – 16.30

Uitvoeren verpleegtechnische vaardigheden
 

8.30 – 16.30

Theorie Het zorgproces deel 3

Medisch rekenen

Wetgeving in de zorg

 

8.30 – 16.30

Uitvoeren verpleegtechnische vaardigheden
Theorie Medicatieveiligheid

GVO en preventie

Medisch rekenen

 

8.30 – 16.30

Theorie Psychogeriatrische zorgvrager
 

8.30 – 16.30

Theorie Kwaliteitszorg en professionalisering

Afsluiting

 

Inschrijven voor de training

 

Training in andere regio dan Groningen?

Vragen over BIG

Kunnen verpleegkundigen zonder BIG registratie als verzorgende blijven werken? En mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren? 

Er zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als ...
Lees meer